Leren lezen

De drang vanuit bepaalde instanties in het onderwijsveld en gesteund door het ministerie van Onderwijs heeft ertoe geleid, dat het onderwijs is gevallen voor het steeds vroeger aanbieden van technisch lezen binnen de school. Leren lezen vereist een leesrijpheid. Als hiermee de hand wordt gelicht bevorderen we met ons volle verstand een slechte lees- en spellingsontwikkeling. Vanuit onze praktijk kunnen we daar handen en voeten aan geven door in eerste instantie te bekijken of een kind wel écht klaar is om met het leren lezen te starten. Zodra dit het geval is, kunnen we dit kind in korte tijd begeleiden naar een verantwoord lees- en spellingsproces. We gebruiken daarvoor de methode 'Zo ontdek ik het lezen'. Zo ontdek ik het lezen is een lees- en schrijfmethode voor groep 1, 2 en 3 (met een uitloop naar groep 4) waarin kinderen worden begeleid om uiteindelijk alle letters te leren en hiermee klankzuivere woorden te kunnen lezen en schrijven. De methode is ontwikkeld door ontwikkelingspsycholoog Ewald Vervaet. Kinderen krijgen lesmateriaal aangeboden aan de hand van de ontwikkelingsfase waarin zij zich bevinden. De ontwikkelingsfase - en dus leesrijpheid - van de kinderen wordt allereerst getest. Als een kind de leesrijpe fase te hebben bereikt, kan het in 40 uur bijna alle letters ontdekken, leren en er klankzuivere woorden mee lezen en schrijven. De methode geeft voor niet leesrijpe kinderen per ontwikkelingsfase ook activiteiten aan die de ontwikkeling op het gebied van lezen en schrijven bevorderen. Voor meer informatie: 0651-200220