Privacy Statement Remedial Teaching Praktijk Brielle

Door de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) is het een plicht dat ik, als behandelaar van u en/of uw kind een dossier aanleg. De gegevens in dit dossier zullen bestaan uit gegevens die u mij voorafgaande aan de begeleiding heeft gestuurd, c.q. aangeleverd, zoals opgevraagd in de intakelijst van Remedial Teaching Praktijk Brielle.

Overeenkomstig deze vragen bevat dit dossier aantekeningen over de gezondheidstoestand van u en/of uw kind, het welbevinden, de hulpvraag en de resultaten van en ervaringen met eerder genoten behandelingen.

Als gevolg van de verscherpte regels met betrekking tot bescherming van de persoonsgegevens (de AVG) zal ik zelf geen uitgebreid medisch dossier meer bijhouden. Alleen de grote lijnen van de sessies zullen vermeld worden.
Hierin beschrijf ik wat we hebben gedaan (welke behandelvorm / welke techniek), waarom (het behandeldoel) en wat het resultaat is.

 

Daarbij is uw privacy gewaarborgd, aangezien ik

-zorgvuldig omga met de persoonlijke, pedagogisch-didactische en evt. medische gegevens van u en uw kind

-ervoor zorg draag, dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

-als enige toegang heb tot de gegevens in het dossier

-mij zal houden aan mijn beroepsgeheim (wettelijke geheimhoudingsplicht)

-zorg draag voor voldoende beveiligingssoftware bij digitaal opgeslagen informatie

 

Informatie verstrekking

Mocht het van belang zijn om andere zorgverleners, hulpverleners of school te informeren over de behandeling, dan zal ik u schriftelijk verzoeken om uw expliciete, schriftelijke toestemming.


Onderling overleg

De wet AVG verbiedt het om informatie over u en/of uw kind of over de behandeling per mail te versturen. Informatie kan alleen tijdens een afspraak mondeling worden verstrekt of zal per post worden verstuurd.


Financiële administratie

De NAW-gegevens uit het dossier worden gebruikt voor de financiële administratie, teneinde u te kunnen factureren. 

De gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals in de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst wordt vereist, 15 jaar bewaard.