Dominantiematrix

De Dominantiematrix is een programma ontwikkeld door Will Missot van het Centrum voor Nieuwe Leerstrategieën in Hoek van Holland. Met dit geautomatiseerde programma kunnen wij de gegevens van diverse motorische en visueel-motorische onderzoeken verzamelen, combineren om uiteindelijk een analyse, diagnose en behandelplan te kunnen maken voor uw kind. Als coach biedt deze Dominantiematrix mij vele mogelijkheden aan advies en begeleiding aan ouders en leerkrachten na het door mij verrichte onderzoek.

Dominantiematrix

Een uitleg en onderbouwing van de Dominantiematrix

DominantieMatrix:
Met de DominantieMatrix bepalen we de samenstelling van iemands dominantieprofiel. Daarmee kunnen we bepalen hoe een kind het beste kan leren of wat er dwars kan zitten.
§ Waarom functioneert elk kind met bijvoorbeeld dyslexie niet hetzelfde?
§ Waarom loopt mijn hoogbegaafde kind tegen allerlei problemen aan?
§ Mijn kind is een beelddenker wordt er gezegd! Maar waarom werkt de aanpak dan niet?
§ Waarom luistert mijn kind nooit?
§ Waarom, moet mijn kind altijd erdoorheen praten?
§ Waarom kan mijn kind niet stilzitten als er iets verteld wordt?
§ Waarom wil mijn kind altijd ergens aan zitten met de handen?
§ Waarom spiegelt mijn kind cijfers en letters?
§ Waarom…..?

Verder kunnen we ons afvragen:
Hoe leert je kind en waarom op die manier? En wat kan ik doen als een kind in de stress schiet en het leren niet lukt.
Op school willen ze graag weten hoe ze het best kunnen begeleiden. Dan kunnen we het beste gaan uitzoeken welk dominantiepatroon uw kind heeft. Dit doen we met de Dominantiematrix, ontwikkeld door Will Missot van het CNLS.

De linker- en rechterhersenhelft werken in meer of mindere mate samen. Het is wel zo, dat er een voorkeur optreedt, waarbij het kind zich links- of rechtsgericht ontwikkelt. Dat wordt bepaald door de dominantie van de linker- of rechterhersenhelft. Dominantie van de linkerhersenhelft zorgt ervoor dat iemand van links naar rechts werkt. Dat past precies bij de manier waarop we leren lezen en schrijven en rekenen. Je hebt dan ook talige mogelijkheden en je kunt logisch redeneren. Wel mis je het overzicht en kun je soms door de bomen het bos niet meer zien.

Ben je rechtsgericht omdat de rechterhersenhelft dominant is, dan werk je het liefst van rechts naar links. Tegen de stroom in als het ware. Spiegelingen en verwisselingen kunnen daardoor optreden. Ook kan het daardoor voorkomen dat optellen wel lukt, maar aftrekken een stuk moeilijker is. Of dat rekenen en klokkijken niet gemakkelijk is omdat je letterlijk anders tegen de cijfers en getallen aankijkt. Tijdsbesef kan zich daardoor moeizamer ontwikkelen dan gewenst. Ruimtelijke begrippen als meer en minder, links en rechts, onder en boven, voor en achter zijn dan verwarrend. Zo kunnen er problemen ontstaan op reken- en taalgebied.

Maar dominantie beperkt zich niet alleen tot de hersenhelften. Er is ook oog-, hand-, voet-, en oordominantie.
En dan zijn er ineens een heleboel combinaties mogelijk:
§ 16 rechterhersenhelftcombinaties
§ 16 linkerhersenhelftcombinaties

De dominantie van oog, hand, oor en voet bepalen verder hoe je met auditieve en visuele informatie om kan gaan. Het bepaalt ook of je leert door bewegen, luisteren, praten, kijken of juist door doen. In stilte of juist met anderen, of combinaties ervan. Ook of je vooraan of juist beter achteraan in de klas kunt zitten, of helemaal links of rechts.

Elk van de 32 mogelijke combinaties zorgt voor een ander functioneringsprofiel. Dat profiel kan weer gekoppeld worden aan de manier van leren en functioneren. Iemand die linksogig, rechthandig, rechtsvoetig en linksorig is en waarbij de linkerhersenhelft dominant is, functioneert echt heel anders dan hetzelfde dominantiepatroon, maar dan gekoppeld aan een overheersende rechterhersenhelft. Een kleine verandering in het dominantiepatroon geeft al een heel ander profiel, wat grote gevolgen kan hebben voor de leerstijl, interesses, concentratie en het gedrag in de klas.

Zou het niet handig zijn als je weet hoe je kind het beste leert? En hoe het presteert onder stress of als het juist ontspannen is? Zou het voor de juf of meester niet handig zijn als ze wisten wat de optimale plek in de klas is? Wat je kunt verwachten als je je kind in staat stelt om aan het dominantieprofiel tegemoet te komen? En wat je eraan kunt doen om je kind beter te laten functioneren op school?

Bij leerproblemen is het op deze manier heel makkelijk voor ons om een behandeling op maat te maken. Naast allerlei adviezen met betrekking tot de beste plek in de klas, de meest optimale leerstijl en begeleiding kan er ook ingezet kunnen worden op optimaliseringstraining via o.a. BrainGymoefeningen, kinesiologische oefeningen, motorische training, lateralisatietraining, visuele training, auditieve training en ontspanningsoefeningen.

Alleszins de moeite waard een DominantieMatrix af te laten nemen bij uw kind.