De Buteyko Methode voor ademhaling

De Buteyko Methode 

De Buteyko-methode wordt steeds bekender vanwege haar grote effectiviteit.
Maar wat is DE BUTEYKO-METHODE precies?

De ziekte:
   Diepe ademhaling!

Het is al lang bekend dat verstoring van de ademfunctie ziekten veroorzaakt. Niemand heeft dan ook twijfels dat de verstoring van welke functie dan ook een afwijking daarvan van de norm betekent. Bekend is ook, dat het ademhalingssysteem het meest reactieve systeem van ieder levend wezen is. Juist dit systeem reageert het snelst op invloeden van het omgevende milieu.
De term “ademhaling” duidt een van de belangrijkste levensfuncties aan, namelijk de gaswisseling tussen de cel en de omgeving. Bij de mens bestaat dit proces uit drie fasen: de uitwendige ademhaling, het transport van gassen door het bloed en de inwendige ademhaling. De uitwendige ademhaling is een puur mechanisch proces dat bestaat uit het vullen van de longen met lucht (inademing) en het verwijderen van de afgewerkte lucht (uitademing). Dit proces dient voor een gezond mens natuurlijk en onopvallend te zijn, net zo als de werking van het hart, de lever of de nieren. Het einddoel van het gehele ademhalingssysteem is het verzorgen van het normale gehalte aan zuurstof en koolzuurgas in de cellen en de weefsels.

Ademgerelateerde problemen bij jonge kinderen.

Ademgerelateerde slaapproblemen bij jonge kinderen leidt tot intensieve leerbegeleiding op latere leeftijd.

Een studie waarbij meer dan tienduizend kinderen betrokken werden geeft een duidelijke uitkomst en komt overeen met wat ik in mijn praktijk ervaar: door verkeerd ademen verstoorde slaap leidt op den duur tot leerproblemen waarvoor een beroep gedaan wordt op speciale leerbegeleiding zoals speciaal onderwijs. De getallen zijn alarmerend. Dit jaar heb ik een (1!) kind in mijn praktijk mogen begeleiden dat juist ademde, terwijl het aantal nieuw aangemelde kinderen in jaren niet zo hoog was als juist dit jaar. Echt alarmerend. Alleen is het nog alarmerender dat er zo weinig mee gedaan wordt. Het lijkt wel of onderwijsland is ingedut en het wel goed vindt zoals het nu gaat. Veranderen is vervelend. Lang is van alles en nog wat weggewoven onder het mom "het moet wetenschappelijk bewezen zijn" en evidence based. Maar op het moment dat dit het geval is, geeft het onderwijs evengoed niet thuis.

Nou geldt dat voor wel meer sectoren, want ook van de schoolartsen is op dat gebied weinig positiefs te melden. Te triest voor woorden eigenlijk. Effectieve preventie van leerproblemen begint bij het ademen en slapen van de kleuter. Hoe simpel kan het zijn.

Kwalen en aandoeningen gerelateerd aan een slechte ademhaling:

-Alle vormen van allergie

-Bronchiale astma

-COPD

-Chronische bronchitis

-Slecht concentratievermogen

-Obstructieve bronchitis

-Chronische rhinitis en sinusitis (alle vormen van neusverstopping)

-Hooikoorts

-Bijholten ontsteking

-Neuspoliepen

-Vatbaarheid voor verkoudheden

-Hyperventilatie met paniekaanvallen

-Spanning en onrust

-Stress door hooggevoeligheid

-Spijsverteringsproblemen

-Migraine

-Duizeligheid

-Slapeloosheid

-Snurken

Voor meer informatie kunt u contact met mij opnemen.