Onze werkwijze

De Praktijk

De Remedial Teaching Praktijk Brielle biedt hulp bij leer- en leesproblemen, gedragsproblemen, motorische problemen, visueel-motorische problemen, problemen bij de informatie-verwerking en sociaal-emotionele problemen.
Wij zijn een praktijk met een rijke onderwijservaring, ruime ervaring en bekendheid met het werk van Intern Begeleiders en scholen voor voortgezet onderwijs en wij werken samen met basisscholen, speciale basisscholen, scholen voor voortgezet onderwijs, orthopedagogen, GZ-psychologen, huisartsen, psychologen, logopedisten, kinderfysiotherapeuten, functioneel optometristen en visueel-motorische trainers.

De praktijk is aangesloten bij de Landelijke Beroepsvereniging Remedial Teachers.

Wanneer uw kind op school in de problemen dreigt te raken of al geraakt is en als er binnen de school geen gelegenheid is uw kind vakkundig te helpen, dan kan de Remedial Teaching Praktijk Brielle de oplossing bieden. Wij bieden u een deskundig onderzoeks- en begeleidings-traject, waarbij we nauwe samenwerking met de school van groot belang vinden. Het is dan zaak er op tijd bij te zijn met onderzoek en effectieve hulp om de problemen niet groter te laten worden dan ze wellicht al zijn. Niet zelden ontstaat er uit een leerprobleem ook nog eens een gedragsprobleem.
Het onderzoek en de begeleiding die door ons verwezenlijkt kan worden kan zich richten op problemen met het lezen (dyslexie), het rekenen (dyscalculie), het spellen (dysorthografie), de motorische ontwikkeling, leerstijl, aandacht / concentratie, de vaardigheid van het visueel-motorische systeem.
Uw kind wordt aangemeld door uzelf, de school of een andere signalerende instantie.
Na deze aanmelding vindt een intakegesprek plaats en worden voorhanden zijnde schoolgegevens opgevraagd en/of contact gelegd met de school.

Vervolgens wordt het onderzoek gepland. Na het onderzoek komt er een onderzoekverslag en een nagesprek met u als ouder / opvoeder. Vervolgens kan een plan van aanpak (PvA) worden opgesteld. Indien gewenst kan dan de begeleiding worden gestart. Alle betrokkenen kunnen door ons op de hoogte worden gesteld van het plan van aanpak en de begeleiding. In onze praktijk maken wij gebruik van de modernste methodes en middelen om uw kind zo goed mogelijk te begeleiden. Om het effect van de begeleiding zo groot mogelijk te maken, krijgt uw kind soms wat oefenstof mee om de verworven vaardigheden thuis verder te oefenen. Tussentijdse evaluaties houden iedereen op de hoogte van de vorderingen van uw kind. Ook krijgt u desgevraagd advies of literatuur over de problematiek van uw kind.