Begeleiding op afstand middels de FaceTimeSchool

Vanaf 16 maart 2020 hebben we de FaceTimeSchool in het leven geroepen. De directe begeleiding van 1 op 1 was niet meer verantwoord i.vm. de Coronacrisis. Met de leerlingen zijn afspraken gemaakt over de dag en tijd dat we inbellen en middels FaceTime contact leggen en aan de slag gaan. De leerlingen krijgen hun huiswerk middels de e-mail en tussendoor worden er foto's van het werk via Whats App doorgestuurd. Om het voor bepaalde vakgebieden letterlijk helder te houden hebben alle leerlingen een mini-whiteboard om hun woordjes en sommetjes op te noteren. Ook bestaat de mogelijkheid eens per week nog apart een keer in te bellen voor ondersteuning bij het schoolwerk van de leerkracht. Deze inbelsessies zijn max. 15 minuten en alleen bedoeld voor korte uitleg.

Na een periode van fysiek onderwijs zijn de scholen nu weer dicht tot 19 januari 2021. We beraden ons gedurende deze Kerstvakantie hoe we de zaken gaan oppakken in het nieuwe jaar. Wellicht, dat de leer- en leesbus een passende oplossing kan bieden. Een reden dit middel in te zetten is de FaceTime-moeheid van sommige kinderen.