Menu website RTP Brielle

Op deze website vindt u informatie over:

Onze contactgegevens

Nieuwtjes

Onze praktijk en de werkwijze die wij hanteren.
Hoe gaan wij met een aanmelding, toetstraject en de begeleiding om.

Degenen met wie wij samenwerken als specialist of instituut.
Door de 48 jaar ervaring hebben wij een behoorlijk netwerk opgebouwd met diverse specialisten en instituten.

Onze FaceTimeSchool die individuele begeleiding op afstand biedt (FaceTime en Teams) en op die manier altijd adequaat voor uw kind klaar kan staan. Zie daarvoor onze pagina Nieuwtjes.

Onze leer- en leesbus, die de mogelijkheid biedt begeleiding bij de scholen en aan huis te bieden en beschikt over een volledige inrichting van een goede RT-praktijk.

Uitleg over dyslexie.
Alle ins en outs van dit veelvoorkomend fenomeen, waar wij steeds meer aan kunnen doen dankzij voortschreidende kennis, vaardigheden en hulpmiddelen. Voor dyslexiebegeleiding bent u bij ons aan het goede RT-adres.

Informatie over het rekenbroertje van dyslexie: dyscalculie.
Het echt niet kunnen rekenen, de oorzaken, gevolgen en remediëring en begeleiding. Baanbrekende methoden die kinderen toch nog aan het rekenen krijgen. Mooi om te zien hoe snel dat soms kan!
 
Informatie over dyspraxie. Voor de meeste ouders een redelijk onbekend fenomeen, maar wel een met grote gevolgen voor je kind! Neem de tijd voor m'n uitleg.

De DominantieMatrix. Een door Will Missot uitgewerkt computermodel, waarin elementen uit de kinesiologie, Motorische Remedial Teaching, NLP, reflexen en de theorie van de leerstrategieën ineengevouwen zijn. Een tool van de hoogste kwaliteit voor de (school)begeleider / Remedial Teacher.

Het fenomeen Beelddenken wordt uit de doeken gedaan. Wellicht is uw moeizaam functionerende en lerende kind wel zo'n kind wat behept is met beelddenken. Voor de spelling hebben we in ieder geval onze WoordBeeldTrainer.

Het leren lezen gebeurt in toenemende mate op een leeftijd die ongewenst is voor toekomstige lezertjes. We proberen kinderen aan het lezen te krijgen, die er helemaal nog niet aan toe zijn. Gevolg: slechte lezers, pseudo-dyslexie en een hoop energie van leerkrachten en ouders, waarbij nog het slechtste element onbenoemd is: gefrustreerde en faalangstige kids!

Een voor vele ouders (en leerkrachten / docenten) onbekend fenomeen is visuele vaardigheden.
Als onze ogen onvoldoende samenwerken heeft dit verstrekkende gevolgen voor alle lees- en leertaken. Een sprint trekken met de veters van beide schoenen aan elkaar geknoopt wordt geen succes, net zo min als lees- en leertaken uitvoeren met een ontoereikend visueel motorisch systeem. Een beperkt blikveld zorgt in ieder geval voor angst- en blokkadegevoelens en kan bij ons op eenvoudige wijze worden verholpen met Syntonicstherapie.

Bij de onvolkomenheden van de visuele vaardigheden behoort als een van de belangrijkste boosdoeners fixatie disparatie. We leggen alles uit.

Al heel oud en bij vakmensen bekend is de invloed van de posturale restreflexen. Het zien en herkennen is soms al genoeg. Wij signaleren of onderzoeken niet alleen, we gaan ermee aan de slag!

In toenemende mate krijgen we om verschillende redenen te maken met faalangst.
De redenen zijn soms redelijk goed uit te leggen. Hetgeen belangrijker is: de oplossing! We zetten technieken en methoden in vanuit de Neurolinguïstische Programmering (NLP), uit de Sedona Methode en uit de protocollaire aanpak van EmotieRegulatieTherapie (ERT). Wellicht herkent u zaken in uw kind, waar u zelf ook mee rondloopt?!

Het verschijnsel Non-verbal Learning Disability (NLD) wordt soms moeilijk herkend. Hopelijk zijn wij er snel achter om er vervolgens uw kind mee te helpen.

Het verschijnsel Cito en IEP-toets is in principe een goedbedoeld middel van informatieverwerving betreffende de vaardigheden van kinderen. Voor heel veel kids én ouders is het echter ook een soort angstscenario geworden. Wij geven middels trainingen richting aan de juiste interpretatie van de Cito- en IEP-toetsen.

Onderzoek en begeleiding van kinderen en volwassenen met gedragsproblematiek (ADHD, ADD, PDD-NOS, Asperger) kunnen terecht bij Activity Support Brielle.
Informatie vraagt u op via: info@activitysupportbrielle.nl.
Voor de website van Activity Support surft u naar www.activitysupportbrielle.nl

Ik hoop, dat u vindt waar u naar op zoek bent op ons digitale uithangbord.

Ik houd me altijd aanbevolen voor suggesties en reacties.

 

Hartelijke groet,

Kees Zwaan